Problemy

W swojej pracy pomagam osobom dorosłym z wieloma różnymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Dzięki stałemu kształceniu i działalności naukowej mogę doradzić w wielu stanach, wymagających uwagi lekarza. Poniżej podaję przykłady zaburzeń psychicznych, z powodu których najczęściej zgłaszają się do mnie pacjenci.

Przewlekły stres

Jedną z najpowszechniejszych przyczyn wizyty jest zaburzenie adaptacyjne, czyli problemy z nastrojem i lękiem wynikające ze zmian sytuacji życiowej. Problemy w pracy, choroba w rodzinie czy przewlekły stres – to wszystko silnie wpływa na samopoczucie i może powodować konieczność interwencji lekarskiej.

Depresja i zaburzenie dwubiegunowe

Inną grupą zaburzeń z którymi pracuję są zaburzenia nastroju. To głównie depresja, czyli przedłużający się okres smutku i braku odczuwania radości, którego nie da się prosto wyjaśnić. Rzadszą formą problemów z nastrojem jest zaburzenie afektywne dwubiegunowe. To przejścia między depresją a manią, czyli stanem nadmiernego pobudzenia i nieposkromionej energii, w którym można podejmować pochopne decyzje.

Lęk

Zaburzenia lękowe są kolejną dużą częścią mojej pracy. To po pierwsze zaburzenie z lękiem panicznym: nagłym, silnym lękiem, który może nawet przypominać przeżywanie zawału serca. Po drugie, zespół lęku uogólnionego, który charakteryzuje się stale występującym lękiem, będącym tłem wszystkich myśli. Po trzecie, zespół lęku społecznego: nadmierna obawa przed wyśmianiem, blokującym kontakty z innymi.

OCD

Często powodem konsultacji jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (obsessive-compulsive disorder, OCD). Pacjenci doświadczają w nim powtarzających się myśli, absurdalnych i sprawiających im dyskomfort, albo odczuwają przymus wykonywania czynności. Co istotne, pacjenci niekiedy nie zdają sobie sprawy z powodu swoich dolegliwości i zgłaszają się z powodu obniżonego nastroju albo lęku wtórnego do właściwych objawów.

Schizofrenia

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne są stanami wymagającymi największej uwagi i sumienności w leczeniu. Osoby z tymi zaburzeniami mogą wrócić do sprawności w życiu prywatnym i zawodowym ale tylko jeżeli prowadzą ścisłą współpracę z personelem medycznym. Bardzo ważna jest wczesna interwencja oraz stałe przyjmowanie leków, które hamują postęp choroby.

ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to zaburzenie, które charakteryzuje się nadmierną aktywnością ruchową oraz problemami z kontrolowaniem uwagi. Chociaż w przeszłości uważane było za zaburzenie dotykające tylko dzieci, coraz częściej diagnozowane jest w wieku dorosłym. To pozytywny trend, bo nieleczone ADHD może znacznie utrudnić funkcjonowanie.

Osobowość chwiejna emocjonalnie, typ borderline

Zaburzenie osobowości typu borderline jest zaburzeniem, które wpływa na sposób myślenia o sobie i innych, powodując problemy z funkcjonowaniem w życiu codziennym. Obejmuje ono problemy z samooceną, trudności w kontrolowaniu emocji i zachowania oraz schemat niestabilnych związków. Osoby z nim odczuwają silny lęk przed porzuceniem lub zmianą i mogą mieć trudności z zaakceptowaniem samotności. Nieadekwatna złość, impulsywność i częste wahania nastroju utrudniają formowanie relacji z innymi.