Umów wizytę online lub stacjonarną

Używając pola poniżej wybierz dogodny dzień i godzinę wizyty. Za pomocą przełącznika możesz ustalić, czy ma to być wizyta stacjonarna albo online.

Lokalizacja

Wizyty stacjonarne odbywają się w budynku Metropoint przy ulicy Karolkowej 28, lokal 144. Wejście do klatki znajduje się na tyłach Green Coffee Nero od ulicy Giełdowej, przy słupie z napisem MetroPoint. Dokładne informacje dotyczące odbycia wizyty zostaną wysłane w wiadomości SMS w przeddzień spotkania.